Sisällysluettelo

Jätä jammailulle tilaa………………………………………………………. 9
Miten  se  oli  mahdollista? ………………………………………………… 11
Yhteistyökyky kunniaan ………………………………………………….. 12
Organisaatioilla on liian tarkat nuotit ……………………………………….. 13
Onko työssä groovea? …………………………………………………….. 15

Johtamisen uudet tuulet …………………………………………………. 17
Tavoitteet uusiksi ………………………………………………………… 17
Tunnetta peliin ……………………………………………………………. 20
Sumea  visio  inspiroi …………………………………………………….. 21
Beethoven vastaan Duke ………………………………………………….. 23

Miten jazzyhtye toimii? …………………………………………………. 31
Haaste  jazzyhtyeelle ………………………………………………………. 31
Improvisoimalla huipputulos ……………………………………………… 36
Jazzjohtamisen periaatteet ………………………………………………….. 38
Yksinkertaista ………………………………………………………. 38
Ilmaise ymmärrettävästi ……………………………………………… 40
Anna raamit – älä pureksi liian valmiiksi ……………………………… 41
Usko itseesi ………………………………………………………… 43

Olemme ymmärtäneet yhteistyön väärin……………………………… 45
Muut vaikuttavat meihin………………………………………………….. 46
Selitysmallimme estävät meitä näkemästä totuuden………………………….. 55
Selitämme tapahtumia yksilöiden kautta…………………………………….. 61

Jazzjohtajuuden malli…………………………………………………….. 71
Perusedellytys: osaaminen…………………………………………………. 72
Tekninen osaaminen…………………………………………………. 73
Yhteistyöosaaminen…………………………………………………. 78
Keskivertoa parempia osaajia……………………………………….. 80
Ensimmäinen elementti: yhteinen kieli……………………………………… 82
Jazzin sanallinen kieli……………………………………………….. 92
Jazzin ruumiinkieli………………………………………………….. 95
Jazzin soitettu kieli………………………………………………….. 98
Organisaatioiden yhteinen kieli…………………………………….. 100
Yksi Yritys X………………………………………………………. 102
Eat your own dog food”…………………………………………. 104
Toinen elementti: aktiivinen kuuntelu……………………………………… 106
Ole läsnä – rakenna luottamusta……………………………………. 108
Steve Jobsin kuuntelemisen taito…………………………………….. 109
Jorma Ollilan kuuntelemisen taito…………………………………….. 111
Miten kuunnella aktiivisesti?…………………………………………. 114
Aktiivinen kuuntelu strategisena aseena………………………………. 119
Kolmas elementti: toisten tukeminen………………………………………. 123
Älä tyrmää……………………………………………………….. 124
Anna tukea……………………………………………………….. 128
Ota tuki vastaan ja rakenna sen päälle……………………………….. 131
Jazzsoolon soittaminen: muusikon aloitteellisuus……………………… 137
Aloitekyky muissa ”bändeissä”…………………………………….. 140
Mitä tiedämme aloitteellisuudesta ja vastuun kantamisesta?…………………………………………….. 145
Jazzjohtajuuden malli prosessina………………………………………….. 148

Miten mitata ja kehittää “jazzjohtajuutta”?…………………………. 150
Yhteinen kieli……………………………………………………………. 154
Aktiivinen kuuntelu……………………………………………………… 158
Toisten tukeminen……………………………………………………….. 161
Vastuun ottaminen……………………………………………………….. 164
Johtamista tarvitaan – mutta eri muodossa kuin ennen!………………………. 167

Coda: jazzyhtyemalli johtamisessa……………………………………. 170
Neljä tasoa………………………………………………………………. 171
Bändiliiderin partituuri: näin pidät yhtyeen kasassa…………………………… 174
Yhdistä…………………………………………………………… 176
Kerää erilaisia lahjakkuuksia……………………………………….. 176
Näytä yhteistyömallia………………………………………………. 176
Edellytä osallistumista……………………………………………… 177

Viitteet……………………………………………………………………….. 179

Tilaa kirja tästä!